مقالات

کارت ویزیت شما ممکن است گویای این باشد که شما یک مدیر هستید، اما آیا شما یک رهبر نیز هستید؟ و آیا تمایل دارید در مسیر رهبری حرکت کنید؟ اگر مایل‌اید مدیریت‌تان تأثیرگذارتر باشد و به...

یکی از سخت‌ترین کارهایی که به‌عنوان یک رهبر باید انجام دهید این است که خود را آن‌گونه ببینید که دیگران شما را می‌بینند. و این کار واقعاً دشوارتر از آن چیزی است که فکرش را بکنید؛...

امروز، جهان به رهبران کاریزماتیک و رهبران خودمحور نیاز ندارد؛ بلکه به رهبرانی نیاز دارد که بتوانند انگیزه و اشتیاق در افراد ایجاد کنند به‌گونه‌ای که برای یک هدف مشترک و همسو با هدف کار...

هنر متقاعدسازی به عنوان یکی از مهارت‌های کلیدی در ارتباطات انسانی، ابزارها و فنون مختلفی را برای تأثیرگذاری و متقاعد کردن دیگران به کار می‌گیرد. یکی از راه‌های موثر برای ایجاد تأثیر قوی در متقاعدسازی،...

امروزه توانایی تاثیرگذاری تبدیل به یک اصل مهم شده است. همان‌طور که برای زنده ماندن به آب و غذا و هوا و خواب و مواردی از این دست نیازمندیم برای کسب موفقیت و پیشرفت نیز...

تغییر عادت‌های رفتاری فواید زیادی دارد. باید فایده تغییر رفتار قدیمی را که با آن انس گرفته‌اید و کارتان را راه می‌اندازد برای خودتان شفاف کنید. البته شفاف کردن به معنی فکر و خیال موفقیت نیست...

وقتی بحث از هوش هیجانی به میان می‌آید در واقع از هیجانات و به‌طبع آن از احساسات صحبت می‌کنیم و جایی که صحبت از هیجانات و احساسات مطرح می‌شود در واقع داریم از خودشناسی صحبت...

وقتی درباره هیجان و احساس صحبت می‌کنیم غالباً این دو واژه به جای همدیگر استفاده می‌شوند و این موضوع در ادبیات محاوره‌ای، خیلی هم اشکالی ایجاد نمی‌کند. ولی وقتی می‌خواهیم درباره هوش هیجانی و تقویت آن...

اصولاً ارتباطات، پایه زندگی است و اگر بخواهیم انسان موفقی باشیم نمی‌توانیم خودمان را جدای از خانواده یا جامعه موفق بدانیمف چرا که موفقیت هر فرد در کنار جامعه‌ای سنجیده می‌شود که در آن زندگی...