کوچینگ پیشرفت سازمان

کارگاه آموزشی کوچینگ، پیشرفت سازمان در سایه رشد کارمندان

چه چیزی یاد می گیریم:

 

سبک مدیریتی خود را با استفاده از مهارت‌های کوچینگ در محل کار، تغییر دهید و با تغییر نحوه تعامل با کارمندان، نتایج نهایی کارها را متحول کنید.

چرا که کوچینگ به تقویت مهارت‌هایی مانند پرسشگری، گوش دادن موثر و به چالش کشیدن افراد برای مسئولیت‌پذیری می‌پردازد و بدین‌ترتیب ظرفیت‌های حل مسئله در کارمندان را افزایش می‌دهد. این دوره شامل ارزیابی‌ها، تمرین‌ها و ابزارهایی برای کمک به تیم شما برای رسیدن به اهداف است.

سرفصل ها

مروری بر فرایندهای کوچینگ در سازمان
باورهای اشتباه درباره کوچینگ در سازمان

تقویت حس مشارکت و مسئولیت‌پذیری

مدیریت موفق بر پایه اعتمادسازی و شفافیت

پرورش مهارت‌های پرسشگری قدرتمند، شنوندگی فعال و بازخورد موثر

در صورتی که مطـمِئن نیستید این دوره مناسب شماست، یا چنانچه هرگونه ابهامی دارید نگران نباشید من در کنار شما هستم تا بیشتر در این باره صحبت کنیم