هوش هیجانی و کاربردهای آن

کارگاه آموزشی هوش هیجانی و کاربردهای آن

همان‌طور که توانایی بیان و مدیریت احساسات فردی در زندگی امری ضروری است، توانایی درک، تشخیص و واکنش به احساسات دیگران نیز واجب و لازم است. دنیایی را تصور کنید که در آن فرد نمی‌تواند بفهمد که خود و دیگران چه احساساتی دارند. هوش هیجانی، توانایی فرد در ادراک و دریافت احساسات و هیجانات خود و همین‌طور دیگران است. میزان توانایی انسان در مقابله با چالش و بحران‌های زندگی، در هوش هیجانی مورد توجه است.

چه چیزی یاد می گیریم:

  • خودمان را بیشتر بشناسیم
  • هوش هیجانی چیست و چرا اهمیت دارد؟
  • تفاوت بین هیجان و احساس چیست؟
  • نقش هوش فردی در زندگی شخصی، حرفه‌ای، اجتماعی
  • مولفه‌های اصلی هوش هیجانی چیست؟
  • چطور با هوش هیجانی بر خودآگاهی‌مان بیفزاییم؟
  • چطور با هوش هیجانی، روابط سازنده در محیط کار ایجادکنیم؟

سرفصل ها

هوش هیجانی چیست؟
نقش هوش هیجانی در موقعیت‌های فردی، حرفه‌ای و اجتماعی
مولفه های هوش هیجانی شامل
خودآگاهی هیجانی

خودمدیریتی

انگیزش
همدلی
مهارت های اجتماعی
در صورتی که مطـمِئن نیستید این دوره مناسب شماست، یا چنانچه هرگونه ابهامی دارید نگران نباشید من در کنار شما هستم تا بیشتر در این باره صحبت کنیم