هنر تاثیرگذاری و متقاعدسازی

کارگاه آموزشی هنر تاثیرگذاری و متقاعدسازی

توسعه تکنولوژی و ابزارهای ارتباطی و هم‌زمان افزایش تنوع در محصول و خدمات، باعث شده که ما به سادگی گذشته دیده و شنیده نشویم .

توسعه مهارت‌های متقاعدسازی می‌تواند یکی از ارزشمندترین سرمایه‌گذاری‌هایی باشد که روی خودمان  انجام می‌دهیم.برخی از افراد بر این باورند که متقاعد کردن به معنای فریب دادن یا منحرف کردن است، اما این کار ربطی به فریب دادن یا غیرقابل اطمینان بودن ندارد. بلکه برعکس، متقاعدسازی به معنای اطمینان از شنیده شدن ایده‌های برتر و فوق‌العاده است.

مهارت متقاعدسازی می‌تواند در سه سطح کارکرد داشته باشد:

(کاهش مقاومت، متابعت و پذیرش بیرونی، تغییر باورهای درون)

چه چیزی یاد می گیریم

در جلسه مصاحبه شغلی بتوانیم کارفرما را متقاعد کنیم که ما را استخدام کند.
در کارهای تیمی و تعارضات پیش‌آمده موفق‌تر باشیم و تنش‌ها را با حداقل اصطکاک حل کنیم.
بتوانیم طرح‌ها و پیشنهادهای خود را بهتر ارائه کنیم تا در مراحل بررسی و تأیید کمتر نیازمند رایزنی باشیم.
متن سخنرانی‌های خود را به شکلی اثرگذارتر تنظیم کنیم.
محصول و سازمان خود را بهتر معرفی کنیم.
در گفت‌وگو با والدین و فرزندان خود، با توجه به اختلاف دیدگاه‌ها و باورها، موفق‌تر باشیم.
اگر به عنوان مدیر میانی قرار است از منافع زیردستان خود نزد مدیران ارشد دفاع کنیم، این کار را بهتر انجام دهیم.
در روابط عاطفی خود موفق‌تر باشیم

سرفصل ها

در صورتی که مطـمِئن نیستید این دوره مناسب شماست، یا چنانچه هرگونه ابهامی دارید نگران نباشید من در کنار شما هستم تا بیشتر در این باره صحبت کنیم