رهبری در عمل

کارت ویزیت شما ممکن است گویای این باشد که شما یک مدیر هستید، اما آیا شما یک رهبر نیز هستید؟ و آیا تمایل دارید در مسیر رهبری حرکت کنید؟ اگر مایل‌اید مدیریت‌تان تأثیرگذارتر باشد و به...

یکی از سخت‌ترین کارهایی که به‌عنوان یک رهبر باید انجام دهید این است که خود را آن‌گونه ببینید که دیگران شما را می‌بینند. و این کار واقعاً دشوارتر از آن چیزی است که فکرش را بکنید؛...

امروز، جهان به رهبران کاریزماتیک و رهبران خودمحور نیاز ندارد؛ بلکه به رهبرانی نیاز دارد که بتوانند انگیزه و اشتیاق در افراد ایجاد کنند به‌گونه‌ای که برای یک هدف مشترک و همسو با هدف کار...